Främja en positiv företagskultur

Vad är egentligen företagskultur, hur skapar man en stark sådan och vilka effekter kan det ha?

I denna artikel kommer vi att ta reda på det! Vi kommer dessutom dela med oss av våra erfarenheter från snart 15 år i telekombranschen och den resa vi har gjort de senaste åren - där vi satsat på just företagskulturen.

Vill du veta mer om Dital?

Vad är företagskultur?

En företagskultur kan i stora drag förklaras genom att ställa frågan – Vilken personlighet har vi, som företag, och vilka är våra värderingar? Värderingar, normer och attityder som i sin tur genomsyrar bland annat hur vi agerar, i med- och motgångar, vad vi förväntar oss av varandra och hur vi behandlar varandra. En sund företagskultur är byggd på öppen kommunikation, gemensamma värderingar, ömsesidigt förtroende och en miljö som främjar både personlig och professionell tillväxt. Företagskulturen beskrivs många gånger som en ledstjärna och påverkar direkt hur anställda engagerar sig, trivs, presterar och samarbetar för att nå gemensamma mål och hur länge de stannar kvar på företaget.

Strategier för förändring

Just hög personalomsättning är en utmaning i många branscher, så även inom den vi verkar i. Det är i viss mån naturligt, det är trots allt för många en ingång in i arbetslivet, men det finns också andra faktorer som man inte ska förbise, såsom hög stress och obalans i arbetsmiljön.

Vår resa

textslider bild

Vi har också haft våra utmaningar under de många år vi drivit Dital, och det har tagit lång tid för oss att komma fram till där vi är idag. Även om bolaget i alla år blomstrat, är det på senare år som vi i betydligt större utsträckning faktiskt har arbetat med och definierat bitarna som handlar om just vår företagskultur – och vi har lärt oss en hel del på vägen. Är det dags för er också? Ta del av våra tips!

8 tips för att bygga en stark företagskultur

 1. Reflektera över nuläget – föreställ er framtiden
  Ta fram en vision med utgångspunkt i: Vart vill vi, och var är vi nu? Hur vill vi må, uppfattas och behandla varandra och våra kunder? Vilka förbättringsområden har vi? Gräv där ni står idag, tillsammans med era medarbetare! Det är trots allt dem, tillsammans med er, som ska förverkliga den här visionen i sitt vardagliga arbete, så se till att inkludera dem i processen och se till att de är med på resan. Det kommer i sin tur dessutom skapa ett högre medarbetarengagemang i förlängningen också.
 2. Kommunicera och var tydliga i er kommunikation
  Att kommunicera och involvera, allt från värderingar till mål, är direkt avgörande för att skapa en stark företagskultur. Det kanske låter självklart, men det är inte alltid det – i synnerhet i stora bolag, med tydliga hierarkier. Lyckas ni dock skapa en känsla av inkludering och förståelse för varför saker görs och vad som förväntas, skapas också en gemensam förståelse vilket främjar samarbetet, motivationen och lojaliteten och minimerar risken för missförstånd och oro. Tydlig kommunikation och riktlinjer gör det dessutom lättare att bearbeta eventuella utmaningar.
 3. Främja mångfald och inkludering
  Det är inte bara en moralisk plikt som arbetsgivare, utan också en strategi för att bygga en stark företagskultur. När man på riktigt omfamnar olikheter och skapar en miljö där människor känner sig både respekterade och inkluderade, skapar man också en plats där olika perspektiv välkomnas. Något som i sin tur leder till ökad innovation och effektivitet.
 4. Investera i utbildning och utveckling
  Har inte de anställda några möjligheter att utvecklas eller klättra i karriärstegen? Då är det väldigt hög risk att man tappar viktig kompetens, väldigt snabbt. Det är med andra ord en väl värd investering att faktiskt ge sina medarbetare utvecklings- och utbildningsmöjligheter.
 5. Var lyhörd och flexibel
  Medarbetarna är den viktiga resursen ni har, glöm därför inte bort dem – varken när ni definierar er vision, eller i det dagliga arbetet. Se till att de får sin röst hörd, till exempel genom medarbetarsamtal, och glöm inte bort att vara flexibel. Riktlinjer är bra, men det är ännu bättre att vara lyhörd, öppen för förändring och flexibel. Det är ju trots allt människor vi jobbar med.
 6. Fira framsteg och prestationer
  Glöm inte att fira framsteg och prestationer! I vår bransch, som så många gånger drivs av egna prestationer och försäljningsmål, är det viktigt att uppmärksamma det man lyckas åstadkomma tillsammans – även när det handlar om mjuka värden, såsom förbättrad kundnöjdhet.
 7. Hantera arbetsstress och skapa balans
  Öppna kontorslandskap som aldrig tystnar, ett krav på att ständigt vara påkopplad och ha ett gott bemötande gentemot kunder samtidigt som säljkraven hänger över en. Att stressrelaterade problem förekommer i vår bransch är inte konstigt, därför är det viktigt att arbeta för att skapa balans – med såväl stora strategiska åtgärder, som små avbrott under dagen. Vi arbetar bland annat med både strategiska avbrott och avstämningar under dagens gång, till exempel genom lekar eller annan underhållning som flyttar fokus en stund, vissa gånger mental och andra gånger fysisk. Vi jobbar också med kontinuerliga avstämningar där vi kollar hur våra anställda mår och vad de känner, just idag.
 8. Lägg stort fokus på rekrytering och anställ rätt personer
  Det är viktigt att det bir rätt från början, vilket vi har lagt stor fokus på de senaste åren och rekryterat lika mycket utifrån värdering och personlighet som tidigare erfarenhet – om inte mer, till och med. Det är givetvis jätteviktigt att rätt person rekryteras till rätt position, utifrån vad som fyller företagets behov bäst, men vi vet också att rätt person inte nödvändigtvis är den med mest tidigare erfarenhet. För oss är det viktigt att ge folk chansen, så länge attityden och inställningen är rätt. Utbildning kan vi hjälpa till med.

Att definiera och förändra företagskulturen är en utmaning, i synnerhet i vår bransch, men vi tror det är en investering som kommer löna sig.